THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch  tuyển sinh trong năm học 2017- 2018 của trường Mầm non Tư Thục Hiền Minh. Nay trường Mầm non Tư Thục Hiền Minh  thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ các cháu mẫu giáo trong năm học 2017- 2018 như sau:
1.    Địa điểm nhận hồ...