Chương trình học

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ: lĩnh vực ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh ...

Chăm sóc nuôi dưỡng

Là đơn vị mầm non tiên phong trong giáo dục sớm tại Tp.HCM, Trường trường Mầm Non Hiền Minh ứng dụng "CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI" tích hợp các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến trên thế giới hiện nay.

Hoạt Động Ngoại Khoá

Chúng tôi luôn quan tâm tới việc nhận thức của trẻ đối với môi trường và các hoạt động xung quanh, các hoạt động sẽ giúp bé phát triển tốt về tư duy học hỏi, tìm hiểu, khơi dậy trị tò mò của trẻ